strigtas

strigtas
strìgtas sm. (2) 1. Kos287, K.Būg(Slnt), NdŽ, Grg, Als, Kv, Tv maita, dvėsena, puolena: Vergais tapę, turi lauke gulėti, strigtus drauge su varnomis ryti M.Valanč. Kelio parvažiuoti, tako pareiti strigtais užvirtusiais nebgalėjo S.Dauk. ^ Tu kaip varna prie strìgto J. Kavalieriai pri bagotos i gražios bėga kaip šunys pri strigto Plt. O kaip nuejo, ten vienas veršelis, viena kaip strigtas karvelė (iš oracijos) LTR(Trg). Smirdi kaip strìgtas Vvr. 2. LC1886,13, G112, , NdŽ jaukas, masalas, striegalas: Žuvims gaudyti dirbo strigtus, žeberklus, strėles J.Jabl. Strìgtas – ką antmauna ant meškeries Štk. Mun neneša širdis gyvas varles į strigtus pjaustyti Plng. Taip smulkiai supjaustysi strigtẽlį Plng. ^ Eik lapėms į strigtus (pasakyta senam, neįgalinčiam žmogui) Šts. Senas žmogus bedera lapėms į strigtus (juok. nieko iš jo naudos nebėra, niekam nebetinka) Šts. 3. Šll, Up sunykęs, netikęs arklys, kuinas: Su tum strigtù nepavažiuosi Kv. Reik tokį strìgtą pirmiau atšerti, o tik paskuo važiuoti Trg. Ans naują strigtą nusipirko – dar nusprogs kur pakelė[je] Tl. Kur tą strìgtą dėsam? Šv. ^ Nepavarai ano kai strìgto kokio NmŽ.menk. prk. apie seną, paliegusį žmogų: Kur seną strìgtą dės – paleido Vn. 4. BzF178 niekam tikęs žmogus, bjaurybė, nenaudėlis: Tokiam strìgtuo teip i reik Vvr. Kaimynai aną stačiai iškernoja ir iššaukia par strìgtą, par balamūtą MitI68(Klp).apie mažą išdykusį vaiką: Toks strìgtas, o jau neklauso tėvų Šts. Eik šen, tu strìgte, aš tau nupratinsu tus šposus Prk. Ne, strìgte, ką tu padarei! Ms.
◊ strìgto pùsė toks keiksmas: Aš tau, strìgto pùsė, parodysu, tu čia mun ilgai losi! Vvr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • strigtas — stri̇̀gtas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • strigtis — strigtìs sf. (4) 1. Brs žr. strigtas 1. 2. žr. strigtas 4: Palauk, tu strigtis, aš tave sugausu! Brs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirkis — kir̃kis (plg. la. ķirķis) sm. (2) toks jūros vabzdys: Kir̃kiai nuėda žemėn strigtas jūro[je] Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • striegalas — striẽgalas sm. (3b) K.Būg, NdŽ, FrnW, striegalas (3b) KŽ; BzF177, LsB474 masalas, jaukas, strigtas: Striegalai iš vijūnų, sliekų ir mažų žuvelių Prk. Unguriams reikėjo šitus striẽgalus gauti Nd. | sing. col.: Grundalukai tat visų geriausias… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • strigtmakaris — strìgtmakaris sm. (1) J žr. strigtas 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • strikauka — 2 ×strikauka sf. (1) netikęs arklys; plg. strigtas 3: Nuspirko kokią strikauką ir neturi kuom vežiot pošnios Arm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • striktas — strìktas sm. (2) Š, NdŽ, DŽ1, (4) KŽ; Ser, FrnW žr. strigtas: 1. Rtr Balandis nelesa striktų̃ J.Jabl. 2. Rtr Sliekus ir strìktui vartojame J.Jabl. 3. LKAI147 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”